A Tanszék TDK tevékenysége

A Növénytani Tanszéken — más tanszékekhez hasonlóan — a szakterület iránt érdeklődő hallgatók már másodéves koruktól bekapcsolódhatnak a Tanszék kutatómunkájába. A tudományos diákköri munka tanári segítséggel lehetővé teszi a választott témakör mélyebb megismerését, az első kutatási tapasztalatok megszerzését és a publikálás módszerének megtanulását. A tanszéken kutatómunkát végző hallgatók diákköri munka eredményét összegző dolgozataikat elsősorban TDK konferenciákon mutatják be. A dolgozatok bírálatára a szakma elismert képviselőit kérjük fel, akik a bírálat mellett tanácsokat adnak a munka folytatásához.

magyar