Szakdolgozat, diplomamunka

Szakdolgozat, diplomamunka
 
A tanszékünk az Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszékkel együttműködve új specializációt indított Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem néven. A növénytani-, természetvédelmi témák iránt érdeklődő hallgatókat továbbra is szeretettel várjuk tanszékünkön!
 
Miért érdemes választani, hol lehet hasznosítani ezt a szakmai tudást?
- Natura 2000-es területek kötelezettségei az Európai Unió felé, hatástanulmányok, állapotfelmérések
- Térségi önkormányzatok
- A hivatalos természetvédelem intézményrendszere: minisztériumi főosztály, nemzeti parkok, bioszféra rezervátumok, natúrparkok
- Természetvédelmi civil szervezetek és oktatási központok
 
Továbbtanulási lehetőségek MSc -ben:

 • Környezetgazdálkodási képzések
 • Természetvédelmi mérnök képzések
 • Kertészmérnök
 • Ökológiai gazdálkodás
 • Biológia MSc szak

 
A Kertészmérnök alapszak (BSc) Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializációjához ajánlott szakdolgozati témáink:
 
I. Csatlakozás fajmegőrzési programokhoz:

 • Taxonómiai és diverzitás vizsgálatok védett és veszélyeztett növényfajok populációinál, populációgenetikai vizsgálatok.
 • Részvétel védett növényfajok ex-situ védelmének megvalósításában.
 • Nagygombák természetvédelme, taxonómiai kutatása. Erdőrezervátumok gombavilága, védett gombafajok előfordulása, felkutatása.
 • Fás élőhelyek összehasonlítása a termőtestet képző nagygombák szempontjából.
 • Gyűjtés hatása vadnövények populációinak életképességére a Keleti-Kárpátokban.
 • Biológiai sokféleség hatásának vizsgálata tejtermékek minőségére a Keleti-Kárpátokban.
 • Elszigetelődés hatása a növényi populációk fennmaradására.

 
II. A Soroksári Botanikus Kertben végezhető szakdolgozati témák:

 • Növényi inváziós jelenségek vizsgálata a Soroksári Botanikus Kertben.
 • Fenológiai és terjedési vizsgálatok a Soroksári Botanikus Kert invázióra hajlamos növényfajain.
 • Ehető vadnövények: tanösvény kialakítása a Soroksári Botanikus Kertben.
 • Hosszútávú monitoring eredményeinek első értékelése a Soroksári Botanikus Kert természetes élőhelyein: képfeldolgozás és összehasonlító elemzés.

 
III. Adaptációs vizsgálatok:

 • Túlélési stratégiák a periférián: eltérő élőhelyű erdeifenyvesek morfo-anatómiai és diverzitás vizsgálata.

 
 
 
Hallgatóink részletes információkért Dr. Höhn Mária tanszékvezetőhöz fordulhatnak.

magyar