Szakdolgozat, diplomamunka

Szakdolgozat, diplomamunka
 
A tanszékünkön a Természetvédelem szakmai modul választható.
 
Miért érdemes választani, hol lehet hasznosítani ezt a szakmai tudást?
- Natura 2000-es területek kötelezettségei az Európai Unió felé, hatástanulmányok, állapotfelmérések
- Térségi önkormányzatok
- A hivatalos természetvédelem intézményrendszere: minisztériumi főosztály, nemzeti parkok, bioszféra rezervátumok, natúrparkok
- Természetvédelmi civil szervezetek és oktatási központok
 
Továbbtanulási lehetőségek MSc -ben:

  • Környezetgazdálkodási képzések
  • Természetvédelmi mérnök képzések
  • Kertészmérnök
  • Ökológiai gazdálkodás
  • Biológia MSc szak

 
A Környezetgazdálkodási agrármérnök és Kertészmérnök alapszakok (BSc) szakmai moduljaihoz ajánlott szakdolgozati témái:
 
I. Csatlakozás fajmegőrzési programokhoz:
- Magyarországi védett fajok természetes populációinak felkutatása, térképezése, élőhelyi állapotfelmérése.
- Taxonómiai és diverzitás vizsgálatok védett és veszélyeztett növényfajok populációinál, populációgenetikai és vizsgálatok.
- Részvétel védett növényfajok ex-situ védelmének megvalósításában.
- Nagygombák természetvédelme, taxonómiai kutatása. Erdőrezervátumok gombavilága, védett gombafajok előfordulása, felkutatása.
- Fás élőhelyek összehasonlítása a termőtestet képző nagygombák szempontjából.
- Honos, védett növényfajok ökológiai alkalmazkodásának anatómiai háttere.
- Citogenetikai vizsgálatok a Pannon flóra fajain.
 
II. Fajszennyezés és invázió:
- Védett területek inváziós fertőzöttsége, kezelési terv.
- Növényi inváziós jelenségek vizsgálata a Soroksári Botanikus Kertben.
- Fenológiai és terjedési vizsgálatok a Soroksári Botanikus Kert invázióra hajlamos növényfajain.
 
III. „Cselekvő természetvédelem” – megismerkedés a hazai természetvédelmi hálózat működésével      
- Civil /társadalmi/ szervezetek szerepe az aktív természetvédelemben.
- Fenntartható gazdálkodási formák a hazai TVT és Natura 2000 területeken.
- Az aktív turizmus és sport valamint a természetvédelem konfliktusai természetvédelmi területeken.
- Az úthálózat fejlesztés és a természetvédelem konfliktusai Budapest vonzáskörzetében.
 
IV. A Környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak (BSc) Természetvédelem moduljának Rovartani tanszéken választható témái:
 - A harlekinkatica (Harmonia axyridis) hatása az őshonos katicabogár és fátyolka faunára.
 - A tanszéki lepkegyűjtemény egy adott családjának a feldolgozása.
  - A Gellért-hegy hüllő és kétéltű faunáját befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata.
 
V. Kertészeti témájú más tanszékek együttműködésével indított témák:
-  Kertészeti haszonnövények leíró ill. összehasonlító anatómiai vizsgálatai.
 - Kertészeti szempontból jelentős fajtatulajdonságok anatómiai hátterének vizsgálata.
- Kertészeti növényfajok mikorrhiza kapcsolatai.
- Kertészeti növények taxonómiai és diverzitáskutatása
 
Hallgatóink részletes információkért Dr. Höhn Mária tanszékvezetőhöz és Dr. Somogyi Gabriella, modulfelelős oktatónkhoz fordulhatnak.

magyar