Oktatott tantárgyak

Magyar nyelvű képzések a Tanszéken

Kertészmérnök (BSc) szakon (nappali, levelező) oktatott tárgyak:

 • Növényszervezettan
 • Növényrendszertan

Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szakon oktatott tárgyak:

 • Növénytan, növényrendszertan
 • Természetvédelem
 • Természetvédelem hazai története és jelene
 • Természetvédelem az alkalmazott botanikában
 • Természetvédelmi szakmai modul I. II. III.

Szőlész-borász mérnöki (BSc) szakon oktatott tárgy:

 • Növénytan, növényrendszertan (Követelményrendszer; 2015/16 I. félév)

Tájrendező-kertépítő mérnök (BSc) szakon oktatott tárgyak:

 • Növénytan
 • Növényföldrajz

Gazdasági és vidékfejlesztésisi agrármérnök (BSc) szak nappali tagozatán oktatott tárgyak:

 • Ökológia

Kertészmérnök (MSc) szakon (nappali, levelező) oktatott tárgyak:

 • Növényföldrajz és növényi ökológia
 • Ökonómbotanika

Ökológiai gazdálkodási mérnök (MSc) nappali tagozat:

 • Az Agroökológia alapjai
 • Természet- és környezetvédelem
 • Vadgazdálkodás és erdészeti termékek az ökológiai gazdálkodásban

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szakon oktatott tárgy:

 • Sejtbiológia

Tájépítészmérnök (MSc) szakon oktatott tárgy:

 • Növényföldrajz

Választható  tárgyak:

 • A növényi mikrotechnika alapjai
 • A természetvédelem általános és történeti kérdései
 • Biodiverzitás és természetvédelem
 • Magyarország élőhelyei
 • Ökonómbotanika
 • Vadontermő nagygombák I.
 • Vadontermő nagygombák II.
 • Virágtalan növények
 • Ehető vadnövények
 • Növényanatómia haladóknak
 • Magyarország védett növényei
 • Terepi botanika

Angol nyelvű képzések a Tanszéken

Erasmus ösztöndíjas hallgatóknak:

 • Plant Ecology

Kertészmérnök (MSc) szakon:

 • Plant Geography and Plant Ecology
magyar