Oktatott specializációk

Természetvédelem szakmai modul

A Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) és Kertészmérnök (BSc) szak hallgatói részére

A modul célja a természetvédelem alapelveinek és legfontosabb stratégiáinak a megismertetése, az alkalmazás és alkalmazhatóság lehetőségeinek illetve korlátjainak tárgyalása az európai és a nemzeti természetvédelmi stratégia mentén. Kiemelkedő hangsúlyt kap a természetben és kultúrtájban megőrzendő természeti értékek helyes kiválasztására irányuló felkészítés, valamint a már védett természeti tárgyak és természetvédelmi területek megőrzéséhez és fenntartásához szükséges ökológiai és jogi ismeretek elsajátítása és a megfelelő szemlélet kialakítása.

A szakirány tárgyai:

  • Természetvédelem hazai története és jelene
  • Természetvédelem az alkalmazott botanikában
  • Szakdolgozat készítés

A szakirányos hallgatók számára javasolt szakdolgozati témák és jelentkezési lap.

magyar