Gyakorlati képzés a Tanszéken

Hallgatóink a laboratóriumi, botanikus kerti és külső terepi gyakorlatok során ismerik meg a kertészeti szaktárgyakhoz szükséges növényeket és gombákat, valamint a fontosabb növénytársulásokat. Sejttani, szövettani, mikroszkópi gyakorlatok során ismerik meg a fajok belső felépítését, külső morfológiai bélyegeik alapját. A rendszertani gyakorlatokon a kertészeti gyakorlat számára jelentősebb  fajok rokonsági kapcsolatainak megismerésével azok termesztéstechnológiájának megértését alapozzák meg. A terepgyakorlatok során hallgatóink megismerik a természetközeli és kultúr-ökoszisztémákban a növénypopulációk egymásra gyakorolt hatásának törvényszerűségeit és azok természetvédelmi helyzetét.

magyar