Oktatás

A Növénytani Tanszék a Kertészettudományi, a Tájépítészeti és Településtervezési Karokon folyó képzésekben vesz részt növényszervezettan, növényrendszertan, alkalmazott növényföldrajz, növényökológia, természetvédelmi növénytan és mikológia témakörben. A tanszék a kötelező tantárgyak mellett lehetőséget biztosít az alapozó kertészeti növénytani ismeretek részletesebb megismerésére. Oktatási tevékenységét részben a Tanszéken, részben a Soroksári Botanikus kertben végzi. A Botanikus Kert a felsőfokú képzés mellett általános közművelési, botanikai és természetvédelmi tevékenységével az általános- és középiskolai oktatást is segíti.

 

magyar