Dr. Höhn Mária

Dr. Höhn Mária
egyetemi tanár, tanszékvezető
a biológiai tudomány kandidátusa
Elérhetősége:
„A” épület, I. emelet, 112. szoba
Tel.: 06-1-305-7685
Fax: 06-1-305-7342
E-mail: Hohn.Maria@szie.hu

Főbb oktatási területei:

 • Növények alaktana
 • Növényrendszertan
 • Növényföldrajz és növényi ökológia
 • Alkalmazott botanika
 • Természetvédelem

Főbb kutatási területei:

Flóra- és vegetációkutatás, növényfajok és populációk struktúrája, diverzitása, filogeográfiája, ritka és védett növényfajok taxonómiai értékelése, természetvédelmi helyzete és szaporodásbiológiája

Oktatott tantárgyai:

-BSc képzésben

Növénytan, Növényrendszertan, Növényföldrajz,Természetvédelem,  Ehető vadnövények, Mikrotechnika, Ökológia

-MSc képzésben

Növényföldrajz, Növényi ökológia, Agroökológia,

-PhD képzésben

Filogeográfia, Botanikai nevezéktan

Részvétel tudományos illetve oktatási pályázatokban:

Hazai projektek projektvezetője vagy alprojektvezetője:

 • NKFIH, OTKA 101600. 2012-2016. Eltérő származású, szélsőséges élőhelyű közép-kelet európai erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációk térbeli genetikai mintázatának vizsgálata, adaptív jellegek nyomon követése: vegetáció és tájtörténeti vonatkozások a klimatikus korlátok mentén.
 • OTKA T0337703. 2002-2006. Genetikai diverzitás vizsgálatok őshonos közép-európai Pinus cembra L. populációknál: populáció-ökológiai, populáció-genetikai, erdészeti, táj-, és vegetációtörténeti vonatkozások.
 • OTKA F5247. 1992-1996. A Cserhát-hegység flóra és vegetációkutatása.
 • TÁMOP 4.2.1./B-09/01/KMR/2010-0005 2010-2012. „Kihívások és megoldások a XXI. század élelmiszertudományában”. Nemesítési génforrások kutatása, új fajták előállítása. A nemesítés biológiai alapjainak botanikai elemzése: gyümölcs- és gyógynövényfajok génbanki és vadon termő taxonjainak jellemzése. Projektvezető: Dr. Fodor Péter
 • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0028: Angol és magyar nyelvű, digitális tananyagok fejlesztése a BCE Kertészettudományi Kar kertészmérnök mesterszakos és multiple degree hallgatói számára. Projektvezető: Zámboriné dr. Németh Éva
 • TÁMOP 4.2.1./B-09/01/KMR/2010-0005 2010-2012: A Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj alprojekt. Projektvezető: Dr. Kerekes Sándor – Mezősné Szilágyi Kinga

Társkutatóként elnyert hazai pályázatok:

 • NKFIH, OTKA 119208, 2016-2020: Kriptogámok a Kárpátokban. Témavezető: Dr. Buczkó Krisztina
 • NKFP 4/036/2001. 2001-2004: A Kárpát–medence kertészeti növényei genetikai diverzitásának megőrzése és hasznosítása a lakosság életminőségének javítására. Projektvezető: Dr. Velich István
 • OTKA 22306. 1997-2000: Hazai nagygombák elterjedésének cönológiai, ökológiai jellemzőinek vizsgálata. Témavezető: Dr. Rimóczi Imre
 • OTKA 3018/1991. 1991-1994: Veszélyeztett és védett területek társulásaiban antropogén szukcesszió és gyomosodás florisztikai, cönológiai vizsgálata, rekonstrukciós technológiák. Témavezető: Dr. Rimóczi Imre
 • OTKA 003021. 1991-1994: Kipusztulóban lévő ritka és veszélyeztetett növényfajok állománykutatása, szaporítása és visszatelepítése. Témavezető: Dr. Facsar Géza

Nemzetközi kutatási pályázatok hazai projektirányítója:

 • COST Action CA15226 2016-2020. Climate-Smart Forestry in Mountain Regions. Magyarországi résztvevő kutató: Dr. Höhn Mária, témavezető: Roberto Tognetti, http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15226
 • Sciex-N MSCh 2012-2013. PiCeGeDi: Comparison of genetic diversity at neutral and selective loci in Pinus cembra, a scattered tree species at its ecological margin in the Carpathians. Fellow: Bertalan Lendvay, Menthor: Dr. Höhn Mária , Host Menthor: Gugerli Felix, WSL, Birmensdorf , http://www.balassiintezet.hu/hu/sciex-egyuttmukodesi-program
 • FWF, Einzelprojekte, P21951. 2009-2012(2013). Biogeographie, Diversität und Fitness von Steppenpflanzen. „The steppe” - Postglacial successive vicariance, genetic diversity transect, and performance of steppe plants in Central Europe. Magyarországi résztvevő kutató: Dr. Höhn Mária, Témavezető: Dr. Matthias Kropf
SZAKMAI NÉVJEGY

Iskolai végzettség, tudományos fokozat:

 • 1982-1986: Babes-Bolyai Egyetem, Biológia, Geológia és Földrajzi Kar,  okleveles biológus
 • 1996 – a biológia tudomány kandidátusa (=PhD)
 • 2006 – habilitáció, környezettudományok

Nyelvismeret:
 • angol: felsőfokon ír, olvas, tárgyal és előad
 • német: alapfokon ír olvas
 • román: felsőfokon ír, olvas, tárgyal és előad

Főbb kutatási területei:

 • A Kárpátok és a Pannon térség természetes fajainak morfológiai, molekuláris taxonómiai és filogeográfiai kutatása, populáció diverzitási vizsgálatok (Pinus sylvestris, Pinus cembra, Syringa josikaea, Hedera taxonok, Rhodiola rosea, Vitis sylvestris).
 • Kertészeti jelentőségű növények a Kárpát-medencében: diverzitás, fenntartás és ökológiai adaptáció

Szakmai közéleti tevékenysége, tagság szakmai szervezetekben:

 • MTA köztestületi tag
 • titkár: MTA Diverzitásbiológiai Bizottság 
 • törzstag: Kertészettudományi Doktori Iskola  
 • kari tanács tagja: Kertészettudományi Kar
 • elnökségi tag: Magyar Biológiai Társaság, Botanikai Szakosztály
 • munkacsoport koordinátor (WG Coordinator): IUFRO (International Union for Forest Research Org.
 • irányító bizottság (steering committee) AForGen (Alpine Forest Genomics),
 • szerkesztőbizottság tag: Georeview Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava
 • szerkesztőbizottsági tag: Applied Ecology and Environmental Research
 • szerkesztőbizottsági tag: Acta Botanica Hungarica

PhD témavezetés:

 • végzett doktoranduszok: 7 fő  
 • folyamatban lévő doktori cselekménnyel: 4 fő

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

A válogatott publikációk listája elérhető itt: (Letöltés)

A teljes publikációs jegyzék elérhető a Magyar Tudományos Művek Tára weboldalán.

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...
 

 

magyar