Dr. Erős-Honti Zsolt

Dr. Erős-Honti Zsolt
habil. egyetemi docens, PhD
Elérhetősége:
„A” épület, I. emelet, 113. szoba
Tel.: 06-1-305-7679
Fax: 06-1-305-7342
E-mail: Eros-Honti.Zsolt@kertk.szie.hu

Főbb oktatási területei:

Növényszervezettan
Populációs kapcsolatok ökológiája
Növénytan, növényrendszertan

Főbb kutatási területei:

Fajtatulajdonságok növényanatómiai háttere
A mikorrhiza-kapcsolatok jelentősége a kertészeti ágazatban
Növényanatómiai adaptációk

Oktatott tantárgyai:

-FSZ képzésben
Agrár biológiai alapok (előadás, gyakorlat)
Üzemi gyakorlat

-BSc képzésben
Növényszervezettan (előadás, gyakorlat)
Növényrendszertan (gyakorlat)
Növényföldrajz (gyakorlat)
Növénytan (gyakorlat)
Kertészeti növényanatómia haladóknak (C-tárgy)
Növényi mikrotechnika alapjai (C-tárgy)

-MSc képzésben
Növényföldrajz és növényi ökológia (előadás)
Sejtbiológia (előadás, gyakorlat)

Részvétel tudományos illetve oktatási pályázatokban:
2014–2015:Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0012)
2012–2016:Eltérő származású, szélsőséges élőhelyű közép-kelet európai erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációk térbeli genetikai mintázatának vizsgálata, adaptív jellegek nyomon követése: vegetáció és tájtörténeti vonatkozások a klimatikus korlátok mentén (OTKA 101600)
2012–2015: XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) (TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001) (részvétel 2013 óta, pedagógiai fejlsztőként)
2011–2013: Angol és magyar nyelvű, digitális tananyagok fejlesztése a BCE Kertészettudományi Kar kertészmérnök mesterszakos és multiple degree hallgatói számára (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0028)
2010–2012: A Budapesti Corvinus Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítményének növelése öt interdiszciplináris kiválósági központ létrehozásával (TÁMOP- 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005) – 1. (Fenntartható fejlődés – Élhető régió – Élhető települési táj, 1.6.2. témakör) ill. 3. (Kihívások és megoldások a XXI. század élelmiszertudományában – 3.1.1. témakör) alprojektek
2006–2009: Ektomikorrhizák diverzitása magyarországi bükkösökben (OTKA K60887)

SZAKMAI NÉVJEGY

Iskolai végzettség, tudományos fokozat:
Kertészettduomány, habilitáció (BCE) - 2015
Biológia, PhD (ELTE-TTK, Biológia Doktori Iskola) - 2010
Biológia tanár (kieg.) (ELTE-TTK) - 2008
Biológus - szakfordító (ELTE-TTK) - 2004

Nyelvismeret:
Angol szakfordítói képesítővizsga
Angol felsőfokú állami nyelvvizsga
Német középfokú állami nyelvvizsga

Főbb kutatási területei:
Fajtatulajdonságok növényanatómiai háttere
A mikorrhiza-kapcsolatok jelentősége a kertészeti ágazatban
Növényanatómiai adaptációk

PhD témavezetés:
Donkó Ádám (A termőhely, valamint egyes agro-és fitotechnikai műveletek hatása a szőlő mikorrhiza-kolonizációjára) - védés: 2015  (társkonzulens: dr. Zanathy Gábor)
Fekete Katalin (Vezikuláris-arbuszkuláris mikorrhizaképző (VAM) gombákkal kezelt zöldségnövények tápanyag- és nehézfémfelvétele) (társkonzulens: dr. Pap Zoltán)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Publikációs jegyzék elérhető a Magyar Tudományos Művek Tára weboldalán.

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...
 

 

magyar