Dr. Barabás Sándor

Barabás Sándor
egyetemi adjunktus
PhD.
Elérhetősége:
„A” épület, I. emelet, 118. szoba
Tel.: 06-1-305-7682
Fax: 06-1-305-7342
E-mail: Barabas.Sandor@kertk.szie.hu

Főbb oktatási területei:

 • Növényszervezettan
 • Növényrendszertan
 • Növényföldrajz és növényi ökológia
 • Természetvédelem

Főbb kutatási területei:

Flóra- és vegetációkutatás, növényfajok és populációk struktúrája, diverzitása, ritka és védett növényfajok taxonómiai értékelése, természetvédelmi helyzete és szaporodásbiológiája

Oktatott tantárgyai:

-BSc képzésben

Növényszervezettan, Növényrendszertan, Növénytan, Növényföldrajz, Természetvédelem, Ökológia

-MSc képzésben

Növényi ökológia, Természetvédelem

-PhD képzésben

 

Részvétel tudományos illetve oktatási pályázatokban:

Hazai projektek projektvezetője vagy alprojektvezetője:

 • OTKA D45973. 2003-2006. A hazai növényvilág flóra- és vegetációtörténeti szempontból érdekes fajainak taxonómiai vizsgálata.
 • OTKA F2419. 1996-1999. Populációszintű vizsgálatok hazai Crocus fajokon.

Társkutatóként elnyert hazai pályázatok:

  Nemzetközi kutatási pályázatok hazai projektirányítója:

   SZAKMAI NÉVJEGY

   Iskolai végzettség, tudományos fokozat:

   • 1988-1993: ELTE TTK; okleveles biológus
   • 2002 – PTE; PhD

   Nyelvismeret:
   • angol: középfok
   • orosz: alapfok

   Főbb kutatási területei:

   • A Kárpátok-medence természetes fajainak morfológiai, taxonómiai kutatása, populáció diverzitási vizsgálatok.
   • Védett növényfajok ex-situ megőrzése.

   Szakmai közéleti tevékenysége, tagság szakmai szervezetekben:

   • MTA köztestületi tag

   PhD témavezetés:

    PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

    A teljes publikációs jegyzék elérhető a Magyar Tudományos Művek Tára weboldalán.

    https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...
     

     

    magyar