Kutatási tevékenység

A Tanszék kutatási tevékenysége a növényszervezettan, növénytaxonómia, növényföldrajz, -társulástan és -ökológia, valamint a mikológia tárgykörén belül igen szerteágazó.

Fontosabb kutatási területeink:

  •     a kertészeti növények szerveződéstana;
  •     a Kárpát-medence vitatott taxonómiai helyzetű növényfajainak molekuláris genetikai vizsgálata;
  •     növényi populációk diverzitás vizsgálata;
  •     védett és veszélyeztetett, valamint dísznövényként is hasznosítható őshonos növényfajok taxonómiai - szaporodásbiológiai kutatása;
  •     termesztett növények vad rokon fajainak kutatása;
  •     idegenhonos növényfajok természetes és természetközeli vegetációra gyakorolt hatásának vizsgálata;
  •     növényi terjedési stratégiák vizsgálata;
  •     egy-egy hazai tájegység vegetáció-térképezése és állapotfelmérése;
  •     nagygombák taxonómiai ökológiai kutatása;
  •     a hazai növénytársulások és a nagygombák kapcsolatának kutatása.

A kutatómunkában az oktatók és PhD hallgatók mellett diákkörös és szakkörös hallgatók is részt vehetnek.

 
magyar