Kutatás

Kutatási tevékenységek
 
A Tanszék kutatási tevékenysége a növényszervezettan, növénytaxonómia, növényföldrajz, -társulástan és -ökológia, valamint a mikológia tárgykörén belül igen szerteágazó.
 
Fontosabb kutatási területeink:

  •         a kertészeti növények szerveződéstana;
  •         a Kárpát-medence vitatott taxonómiai helyzetű növényfajainak molekuláris genetikai vizsgálata;
  •         növényi populációk diverzitás vizsgálata;
  •         védett és veszélyeztetett, valamint dísznövényként is hasznosítható őshonos növényfajok taxonómiai - szaporodásbiológiai kutatása;
  •         termesztett növények vad rokon fajainak kutatása;
  •         idegenhonos növényfajok természetes és természetközeli vegetációra gyakorolt hatásának vizsgálata;
  •         növényi terjedési stratégiák vizsgálata;
  •         egy-egy hazai tájegység vegetáció-térképezése és állapotfelmérése;
  •         nagygombák taxonómiai ökológiai kutatása;
  •         a hazai növénytársulások és a nagygombák kapcsolatának kutatása.

A kutatómunkában az oktatók és PhD hallgatók mellett diákkörös és szakkörös hallgatók is részt vehetnek.

magyar