A Tanszék tevékenysége

Minden kertészeti szaktárgy alapja a jó növényismeret, melyhez hozzátartozik a növények szerveződésének, rendszertani helyének, származásának, igényeinek (ökológiai jellemzőinek), az ökoszisztémában betöltött szerepének és hasznosíthatóságának pontos ismerete. A jövő kertész- és agrármérnöke csak ezen alapismeretekre építve szerezhet olyan szaktudást, amellyel a kor követelményeinek meg tud felelni, és eséllyel indul a pályakezdők szakmai versenyében.

Célunk a volt Kertészeti Tanintézet hagyományainak, szellemiségének továbbvitele és kiemelkedő szaktudással rendelkező hallgatók képzése.

A kertészettudomány növénytani alapjainak megszerzését szolgálják az alapszakokon (BSc), mesterszakokon (MSc), valamint a határon túli képzésben oktatott tárgyaink.

A kertészeti botanikában felkészült, jó növényismerettel rendelkező hallgatóinknak Természetvédelem szakmai modul és szakirány keretében kínálunk szakdolgozati ill. diplomamunka témákat. Továbbá a szaktanszékekkel közösen kertészeti szakdolgozati témák botanikai részének irányítását vállaljuk.   

A kiváló szakmai teljesítményt nyújtó hallgatóink tanulmányaikat posztgraduális képzés keretéi között folytathatják.

magyar